TEČAJI ŠPANŠČINEIndividualni tečaj španščine

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

KOMU JE TEČAJ NAMENJENPrednosti tečaja

Individualni tečaj španščine je namenjen tistim, ki si želijo v učenju tujega jezika hitro napredovati.
Predstavlja najhitrejšo in najučinkovitejšo obliko učenja tujega jezika.
Učitelj se posveti zgolj vam in vsebino prilagodi vašemu znanju in željam.
Sodelujete z izkušenimi učitelji in rojenimi govorci.
Hitro boste napredovali in pridobili samozaupanje v svoje znanje jezika.

ZAKAJ SMO VAŠANajboljša izbira

Tečaj poteka v prijetnem vzdušju, izvajajo pa ga izkušeni učitelji, ki znajo motivirati in spodbujajo tečajnike, da razvijejo svoje sposobnosti in se kar največ naučijo.

Urnik lahko oblikujete sami in ga uskladite s svojimi obveznostmi. Učitelj pozornost namenja le vam, zato boste znanje hitreje usvojili kot v skupinskih tečajih. Poskrbel bo, da boste spretno razvili govorne sposobnosti in začeli samozavestno komunicirati v španskem jeziku.

Ker so učitelji rojeni govorci, boste besede kmalu izgovarjali podobno kot oni ter veliko izvedeli o kulturi in običajih špansko govorečih dežel.
https://spanscina.eu/wp-content/uploads/test-A.png
https://spanscina.eu/wp-content/uploads/test-B.png

KATERA ZNANJA IN KOMPETENCE Pridobi tečajnik

S tečajem boste pridobili znanja, zmožnosti in spretnosti za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v najrazličnejših vsakdanjih govornih položajih.
RAVEN A1-A2

Na vstopni ravni A1 se boste naučili razumeti in uporabljati vsakdanje izraze, ki se nanašajo na vas, vašo družino in neposredno življenjsko okolje. Znali boste predstaviti sebe in ostale ter uspešno sodelovati v vsakdanjih temah. Obvladovali boste najpogostejše govorne položaje: opis vsakdanjika, vezanega na dnevno rutino, službo, poklice, osebnostne in zunanje značilnosti, bivalno okolje in medsebojne stike – kako se predstaviti, nakupovati in naročiti v restavraciji. Usvojili boste preproste slovnične strukture in stavčne vzorce. Razvijali boste spretnosti branja, pisanja, govora in poslušanja ter spoznali kulturo špansko govorečih narodov.

Na vmesni ravni A2 boste imeli več govorne samostojnosti in samozavesti pri obvladovanju vsakdanjih govornih položajev (predstavitev osebnostnih značilnosti in zanimanj, načrtovanje prostega časa in opravil, telefonski pogovor, pripovedovanje o osebnih in svetovnih preteklih dogodkih). Znali boste uporabljati izraze za količine, števila in cene. Naučili se boste brati in oblikovati kratka ter preprosta osebna sporočila in obvestila. Poznali boste strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov.

RAVEN B1-B2

Na ravni sporazumevalnega praga B1 boste pridobili ustrezne zmožnosti in spretnosti, ki so potrebne za obvladovanje najširše palete standardnih govornih položajev (pripovedovanje o preteklosti, izražanje mnenj in stališč v zvezi s poklicnimi načrti). Razumeli boste bistvo glavne misli radijskih in televizijskih oddaj. Znali boste oblikovati besedila, ki se nanašajo na delo, izobraževanje ali prosti čas. Suvereno boste izražali občutke presenečenja, sreče, žalosti, zanimanja in ravnodušja ter se primerno odzivali na občutke ostalih. Znašli se boste v večini situacij na potovanjih, poročali o dogodkih, opisali želje in razložili pričakovanja ter se uspešno vključili v pogovor tudi nepripravljeni.

Na višji ravni B2 se boste naučili razumeti poglavitne misli zahtevnih besedil in strokovnih razprav s svojega področja. Izražali se boste dovolj spontano in tekoče, da se boste brez težav sporazumevali z rojenimi govorci. Znali boste oblikovati jasna in natančna besedila, ki se nanašajo na široko paleto tem, in z utemeljitvami zagovarjali svoja stališča. Razumeli boste knjižni jezik, govorjen v živo ali prek medijev, o znanih in neznanih temah iz osebnega, družbenega, akademskega ali poklicnega življenja.

RAVEN C1-C2

Na ravni učinkovitosti C1 se boste naučili razumeti zahtevnejša in abstraktna besedila ter zapletena tehnična navodila in se znali spontano in tekoče izražati, ne da bi pri tem preveč nazorno iskali primerne izraze. Jezik boste uporabljali tako v družabne kot tudi v izobraževalne in strokovne namene ter ga suvereno prilagajali želenemu učinku. Oblikovali boste različne vrste besedil v prepričljivem in osebnem slogu, primernem za bralca, ki mu je besedilo namenjeno. Brez posebnega napora boste razumeli daljše govorjenje in televizijske oddaje in filme.

Na ravni mojstrstva C2 se boste naučili, kako brez težav sodelovati v vsakem pogovoru in razpravi ter razumeti vse, kar boste prebrali ali slišali. Povzeli boste informacije, pridobljene iz različnih pisnih in govornih virov, ter povezano podali utemeljitev in razlago. Izražali se boste tekoče, spontano in natančno. Približali se boste nivoju jezikovnega znanja rojenih govorcev.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
INDIVIDUALNA
0123456789001234567890
ŠOLSKA URA
Primerno za kratke tečaje, obnovitvene tečaje in za tiste, ki že znajo govoriti, vendar želijo izboljšati svoj besedni zaklad.
40-URNI TEČAJ
012345678900123456789001234567890
22,50 €/ŠOLSKA URA
Najprimernejši individualni tečaj za vas. Učinkovito učenje, prilagojeno vašim potrebam. Učenje s hitrimi rezultati.
Možnost plačila v 3 mesečnih obrokih po 299 EUR.
80-URNI TEČAJ
01234567890012345678900123456789001234567890
19,99 €/ŠOLSKA URA
Tečaj je primeren za intenzivno učenje. Dvakrat ali večkrat na teden. Učenje za hitre rezultate. Ugodna cena šolske ure.

Možnost plačila v 5 mesečnih obrokih po 320 EUR.
https://spanscina.eu/wp-content/uploads/test-C.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Tečaji španščine LUNA
Izboljšajte svojih jezikovnih spretnosti in se prijavite na naše tečaje španščine danes!
051 82 40 40
info@spanscina.eu